Publicerad 19 april 2024

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till

registrator@skr.se

Alla handlingar och beslut från SKR

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Beslutad av
 • En reform för datadelning (SOU 2023:96)

  Betänkandet tar upp frågan om det föreligger ett behov av föreskriftsrätt inom området, lämna författningsförslag samt bedöma behov av ytterligare utredningar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Som om vi aldrig funnits (SOU 2023:68)

  Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (kommissionen) har haft i uppdrag att kartlägga och granska den assimilerings-politik som svenska staten och Svenska kyrkan bedrev mot tornedalingar, kväner och lantalais...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

 • Förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan

  Skolverket har haft i uppdrag att revidera läroplanen så att det inte ska vara obligatoriskt att använda digitala lärverktyg i förskolan.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Skola

 • Karenstak och högriskskydd- en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag

  Översynen innehåller en genomgång av kunskapsläget om självrisk, karens, sjuknärvaro och korttidssjukfrånvaro.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

 • EUs Klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning

  EU-kommissionens meddelanden EU:s klimatmål 2040 samt Industriell koldioxidförvaltning.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om förstärkt kontroll av vissa tekniska egenskapskrav för vissa typer av byggnadsverk.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-04-26

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

  I promemorian lämnas förslag om att det ska bli obligatoriskt för kommuner att under vissa förutsättningar tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer med mera.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Ökad kontroll över tandvårdssektorn

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om det är lämpligt att införa tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning för privata vårdgivare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet och vilka regeländringar och andra förutsättningar som i så f...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågorna om var och hur riksdagen får sammanträda, bestämmelserna om riksdagens krigsdelegation, tillämpningsområdet för regeringsformens bestämmelser om krig och krigsfara samt regeringens möjligheter att besluta före...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.