Publicerad 24 mars 2023

Samverkan integration

En bra samverkan mellan olika aktörer med uppdrag och engagemang i mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända är viktigt för en framgångsrik integration.

SKR ingår i den så kallade samverkansdelegationen tillsammans med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Migrationsverket och Försäkringskassan. Samverkansdelegationen är ett forum som arbetar för att utveckla och underlätta samverkan mellan aktörer som har uppdrag inom asylmottagandet och nyanländas etablering.

I samverkansdelegationen finns just nu fem särskilda arbetsgrupper:

  • Bosättning
  • Lokal och regional samverkan
  • Tidiga insatser till asylsökande (TIA)
  • Samhällsorientering
  • Ensamkommande barn.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.