Publicerad 30 mars 2021

Idébank för integrationsarbetet

Många kommuner och regioner efterfrågar tips på arbetssätt, metoder och samverkan. Här samlar vi praktiska exempel om asyl- och flyktingmottagandet, etablering och integration, både på kort och lång sikt.

Syftet med idébanken är att underlätta för erfarenhetsutbyten och utveckling. Vi vill också sprida kännedom om de många och framgångsrika verksamheter som Sveriges kommuner och regioner bedriver.

Lärande exempel

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.