Publicerad 27 april 2023

Budget och planering

Inom detta område finner du bland annat den senaste
skatteunderlagsprognosen, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner, preliminära och definitiva beskattningsutfall liksom information om Budgetdagarna.

Arbetet med skatteunderlagsprognoser

För att bättre förstå när olika underlag presenteras och i vilken ordning finns det en särskild arbetsgång för intäktsprognoser inför ett nytt budgetår; antalet skatteunderlagsprognoser som görs under ett år, när uppräkningsfaktorerna för de preliminära skatteintäkterna beslutas och slutligen hur allt fastställs i beskattnings/taxeringsutfallet och slutavräkningen åren därefter.

SKR:s arbete med skatteunderlagsprognoser

Aktuellt

SKR:s Ekonomibloggen

Evenemang

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.