Publicerad 17 november 2022

Revisorernas arbetsdokument och mallar

Som stöd för revisorernas arbete har SKR tagit fram arbetsdokument och mallar inom revisionens arbetsområden. Dessa underlag kan anpassas efter egna förhållanden i kommuner och regioner.

Arbetsmaterialet är utformat för att leva upp till de grundkrav som lagstiftning och god revisionssed ställer. För varje dokumenttyp presenteras ett kommenterat exempel som ger vägledning till vad som bör ingå i dokumentet samt visar alternativa formuleringar beroende på situationen, främst i ansvarsprövningen.

Reglemente för kommunal revision

Tag del av ett underlag som stöd för att upprätta eller revidera ett revisionsreglemente.

Reglemente, kommunal revision

Mallar för revisionsberättelser

Revisorerna upprättar obligatoriska dokument för att rapportera sina resultat och bedömningar. Här finns mallar som arbetsmaterial till dessa dokument som du kan använda som underlag och anpassa efter eget behov.

Revisionsberättelser, rapporter

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.