Publicerad 7 mars 2024

God revisionssed i kommunal verksamhet

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. SKR normerar god revisionssed. Den formas och utvecklas successivt.

SKR normerar och beslutar om seden

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. SKR uttolkar och dokumenterar seden. Det är Revisionsdelegationen inom SKR som beslutar om den goda seden. Till sitt förfogade har SKR även en referensgrupp bestående av sakkunniga yrkesrevisorer.

Revisionsdelegationen

God revisionssed i kommunal verksamhet 2022

Skriften behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. Revisionsuppdraget och beskrivning av revisionsprocessen samt revisorernas arbetssätt är centrala delar i skriften.

Den goda seden kan läsas direkt i din webbläsare eller hämtas som PDF-dokument.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2022

Till god revisionssed hör även en skrift om revision i gemensamma nämnder, förbund, föreningar, stiftelser och övriga företagsformer.

Kommunal revision

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.