30 mars 2023 till 31 mars 2023 kl. 00.00-00.00

Stadsmonografins framtid – Om vetenskap, lokalhistoria och kommunalt varumärke - Workshop, Call for papers

En workshop som belyser stadsmonografin och dess roll såväl inom den akademiska som den lokalhistoriska kontexten idag. Fokus ligger alltså i skärningspunkten mellan vetenskapliga krav, medborgarforskning men också kommunernas marknadsföring (city branding) där historiska referenser blir en del av en stads varumärke.

Call for papers och anmälan

Du är välkommen att anmäla ditt intresse av att presentera ett pågående stadshistoriskt projekt eller att diskutera själva huvudfrågan. Förslag för sådana bidrag på max en sida skickas fram till den 15 januari 2023.

Du kan också anmäla ditt intresse av att delta i själva workshopen. Antalet åhörarplatser är begränsat.

Anmälan och skicka in Call for papers

Innehåll

Stadsmonografin har under de senaste decennierna blivit ett alltmer sällsynt inslag i den akademiska forskningen, kanske beroende på att den inte lämpar sig för en projektbaserad forskningsverksamhet som fokuserar nydanande och problemorienterade ansökningar. Även på lokal nivå har stadsmonografin tappat i betydelse, efter att ha varit en självklar del både av den akademiska forskningen om samhällets utveckling och som en berättelse som förenade medborgarna. Orsakerna till det minskade intresset är inte lika uppenbara, men gäller kanske även främst de finansiella aspekterna. Det är helt enkelt dyrt att finansiera en forskare som under några års tid skriver en stadsmonografi på basis av ett omfattande källmaterial.

Målgrupp

Akademiska forskare, lokalhistoriker samt representanter för de minnesinstitutioner som på kommunal nivå ansvarar för den lokalhistoriska verksamheten, till exempel hembygdsföreningar och stadsmuséer.

Arrangörer

Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet/ Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Välkommen

Christer Ahlberger, Heiko Droste

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor