30 mars 2023 till 31 mars 2023 kl. 00.00-00.00

Stadsmonografins framtid – Om vetenskap, lokalhistoria och kommunalt varumärke

En workshop som belyser stadsmonografin och dess roll såväl inom den akademiska som den lokalhistoriska kontexten idag. Fokus ligger alltså i skärningspunkten mellan vetenskapliga krav, medborgarforskning men också kommunernas marknadsföring (city branding) där historiska referenser blir en del av en stads varumärke.

Anmäl dig

Call for papers och anmälan

Tiden för att anmäla en presentation (call for papers) av ett pågående stadshistoriskt projekt har gått ut. Men du kan anmäla ditt intresse ovan av att delta i själva workshopen. Antalet åhörarplatser är begränsat.

Innehåll

Stadsmonografin har under de senaste decennierna blivit ett alltmer sällsynt inslag i den akademiska forskningen, kanske beroende på att den inte lämpar sig för en projektbaserad forskningsverksamhet som fokuserar nydanande och problemorienterade ansökningar. Även på lokal nivå har stadsmonografin tappat i betydelse, efter att ha varit en självklar del både av den akademiska forskningen om samhällets utveckling och som en berättelse som förenade medborgarna. Orsakerna till det minskade intresset är inte lika uppenbara, men gäller kanske även främst de finansiella aspekterna. Det är helt enkelt dyrt att finansiera en forskare som under några års tid skriver en stadsmonografi på basis av ett omfattande källmaterial.

Målgrupp

Akademiska forskare, lokalhistoriker samt representanter för de minnesinstitutioner som på kommunal nivå ansvarar för den lokalhistoriska verksamheten, till exempel hembygdsföreningar och stadsmuséer.

Program

Dag 1: Stadsmonografin som vetenskap

 • 13.00: Inledning: Heiko Droste och Christer Ahlberger”Stadsmonografin som vetenskap”
 • 13.30: Lars Nilsson: ”Stadsmonografins framtid?”
 • 14.00: Göteborgsjubileet: Johannes Daun, Martin Linde, Jan Christensen och Erik Hallberg
 • 14.30: Karl Vesterberg, ”Stadsmonografins framtid. I gränslandet mellan historievetenskap och bildkonst”
 • 15.00 - 15.30: Kaffe + Fika
 • 15.30: Lena Norberg & Marianne Råberg: ”Lidingö. Ett successivt sätt att bygga en stadsmonografi”
  16.00: Per Hallén: ”Göteborgs ekonomiska och sociala historia efter 1990”
 • 16.30: Erik Hallberg: ”Stadsmonografin som en blombukett” Olika intressen och idéer hos kommun, allmänhet och forskare om skrivandet av stadens historia.”
 • 17.00: Karin Gustavsson: ”Helsingborg. Hur närma sig samtidshistorien i ett stadshistoriskt verk?”
 • 17.30 -17.45: Bensträckare
 • 17.45 -18.15: Paneldiskussion. Moderator: Christer Ahlberger, Heiko Droste, Martin Åberg, Lars Nilsson, Karin Gustavsson
 • 19.00 Middag

Dag 2: Stadsmonografin som medborgarforskning och varumärke

 • 09.00: Kaffe
 • 09.30: Inledning: ”Stadsmonografin som identitetsskapande genre”. Christer Ahlberger/Heiko Droste
 • 09.45: Carl Magnus Gagge: ”1900-talets arbetslivshistoria i Skinnskatteberg – ett samhälle i Bergslagen”.
 • 10.15: Roine Viklund, Luleå, ”Finansiering och förväntningar inför arbetet med stadsmonografier”.
 • 10.45 - 11.15: Kaffe + Fika
 • 11.15: Johannes Daun: ”Stadshistoria via ”stadsindustrier” – konfektionsindustrin som exempel”
 • 11.45: Pablo Wiking-Faria: ”Hallands historia – Gränsland genom tiderna. Om ett lyckat samarbete”
 • 12.15: Avslutande diskussion
 • 13.00: Lunch

Arrangörer

Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet/ Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Välkommen

Christer Ahlberger, Heiko Droste

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

 • Heiko Droste
  Professor