19 augusti 2022 till 21 augusti 2022 kl. 00.00-00.00

Stad i norr: vägval under 400 år

En stadshistorisk konferens om ”Stad i norr” som anordnas under tre dagar. Vi vill uppmuntra till att jämföra skilda städers historia. Ambitionen är att sammanföra perspektiv från olika ämnen med erfarenheter från praktiker.

Umeå efter branden 1888: en äldre svart vit blid som visar en stad i ruiner.

Umeå efter branden 1888. Klicka på bilden för en större version.

Frågor om anmälan kan ställas till:

rolf.hugoson@umu.se

heiko.droste@historia.su.se

Umeå firar 400 år 2022

Men på 1600-talet grundades förstås flera andra städer, både i norra Sverige och i norra Finland. Än fler kom till senare. Dessa städers historia präglades av ett antal mer eller mindre avgörande vägval. Dels lokalt, när konkreta problem givit anledning till samarbete, dels centralt, när det statliga styret försökt stimulera eller reglera stadslivet. Konferensen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för de vägval som gjorts, både lokalt och centralt.

Jämföra skilda städers historia

Vi vill uppmuntra till att jämföra skilda städers historia.

 • På vilket sätt har städer bidragit till att utveckla folkstyre, regional ekonomi och lokal kultur?
 • Vilka konflikter mellan städerna har uppstått?

Ambitionen är att sammanföra perspektiv från olika ämnen (till exempel ekonomisk historia, etnologi, historia, kulturgeografi, regionalvetenskap, litteratur- och språkvetenskap, sociologi och statsvetenskap) med erfarenheter från praktiker (ingenjörer, kulturarbetare och planerare).

Programinnehåll 19-21 augusti

Fredag 19 augusti

13.00–15.00 Första seminariet (Kulturhuset Väven: P5)

 • Rolf Hugoson och Heiko Droste: Välkommen!
 • Karin Reisinger (Wien) “Malmberget becoming history”, via Zoom.
 • Ann Maudsley, Andrea Luciani Jennie Sjöholm (Blekinge/Luleå) “Booms and Busts, Growth and Decline: The Urban History of Swedish Arctic Mining Towns”.

15.30–18.00 ”Staden som ideal” (Rex/Rådhuset)

 • Rundabordssamtal om nordliga städers utveckling
  Lars Westin (CERUM), Agatino Rizzo (Luleå) Planeringschef? (Skellefteå)
 • 17:00 Mingel
 • 18:00 Middag för konferensdeltagare (Rex/Rådhuset)

Lördag 20 augusti

09.00–12.00 Andra seminariet (Kulturhuset Väven: P5)

 • Rolf Hugoson (Umeå) ”Staden och det regionala intresset: En norrländsk förvaltningshistoria”.
  Katrin Holmqvist Sten (Umeå) ”Kulturhus i tre norrländska städer: Luleå, Skellefteå och Umeå”.
  2(2)
 • Mats Berglund (Stockholm) ”Evenemang som vision: Umeå europeisk kulturhuvudstad 2014”.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00–15.00 Tredje seminariet (Kulturhuset Väven: P5)

 • Roine Wiklund (Luleå) “Luleås första tid: Ett århundrade kantat av svårigheter och rivalitet”.
 • Åke Berggren (Piteå) ”Den äldsta kartläggningen av städerna kring Bottniska viken, från Gävle i söder på svenska sidan till Kristinestad i söder på finska sidan”.

15.30–17.30 Tredje seminariet fortsättning

 • Nils Erik Villstrand (Vasa) ”Fel från dag ett eller tre bottniska städer på skavsårsavstånd från varandra.” Steinar Aas (Bodø) ”Foundation of Urban Order in the North”
 • 18.30 Middag för konferensdeltagare

Söndag 21 augusti

09.00–12.00 Fjärde seminariet (Kulturhuset Väven: P5)

 • Erik Engberg (Kokkola/Karleby) ”Borgarliv i Österbotten 1700–1800 – ett mellanmusealt forsknings- och antologiprojekt med nya perspektiv på städernas historiska samarbetsnätverk”.
 • Wilhelm Karlsen (Bodø )”Norsk urbanisering etter 1850 – forklart ved hjelp av sentralsteds- og nettverksteori.”
 • Heiko Droste (Stockholm) ”Varför firar städer jubileer?”

12.00 – 13.00 Lunch

13.00–14.00 Stadsvandring

Om du har frågor

Ansvarig för innehåll och anmälan:

Heiko Droste, föreståndare och professor

heiko.droste@historia.su.se

Kontakta SKHI