19 augusti 2022 till 21 augusti 2022 kl. 00.00-00.00

Stad i norr: vägval under 400 år

En stadshistorisk konferens om ”Stad i norr” som anordnas under tre dagar. Vi vill uppmuntra till att jämföra skilda städers historia. Ambitionen är att sammanföra perspektiv från olika ämnen med erfarenheter från praktiker.

Umeå efter branden 1888: en äldre svart vit blid som visar en stad i ruiner.

Umeå efter branden 1888. Klicka på bilden för en större version.

Call for papers

Är du intresserad av att delta, skicka gärna ett utkast för din presentation, senast den 31 januari 2022, med en titel och kort beskrivning (max 300 ord) till Rolf Hugoson eller eller Heiko Droste:

rolf.hugoson@umu.se

heiko.droste@historia.su.se

Umeå firar 400 år 2022

Men på 1600-talet grundades förstås flera andra städer, både i norra Sverige och i norra Finland. Än fler kom till senare. Dessa städers historia präglades av ett antal mer eller mindre avgörande vägval. Dels lokalt, när konkreta problem givit anledning till samarbete, dels centralt, när det statliga styret försökt stimulera eller reglera stadslivet. Konferensen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för de vägval som gjorts, både lokalt och centralt.

Jämföra skilda städers historia

Vi vill uppmuntra till att jämföra skilda städers historia.

  • På vilket sätt har städer bidragit till att utveckla folkstyre, regional ekonomi och lokal kultur?
  • Vilka konflikter mellan städerna har uppstått?

Ambitionen är att sammanföra perspektiv från olika ämnen (till exempel ekonomisk historia, etnologi, historia, kulturgeografi, regionalvetenskap, litteratur- och språkvetenskap, sociologi och statsvetenskap) med erfarenheter från praktiker (ingenjörer, kulturarbetare och planerare).

Välkommen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehåll och anmälan:

Heiko Droste, föreståndare och professor

heiko.droste@historia.su.se

Kontakta SKHI