5 september 2023 kl. 13.00-15.00

Medeltida stadsskildringar

Du är välkommen till ett forskarseminarium om Medeltidens Jerusalem – Katolska pilgrimers perspektiv på Mamluksultanatets heliga stad samt Den mentala urbaniseringen av Skandinavien, c. 850–1250. Dagens föreläsare är Karl Lysén och Michael Otto.

Innehåll

Medeltidens Jerusalem

Staden Jerusalem hade en tydlig särställning i det medeltida katolska Europa. Som symbol och geografisk nod för det bibliska förflutna var Jerusalem förmodligen bekant för det flesta, men det var få förunnat att få uppleva staden som urban miljö och fysisk plats.

Åren mellan Franciskanernas etablering på Sions Berg ca. 1330 till ottomanernas erövring av staden 1516 beskrivs ibland som en guldålder för pilgrimskap. Under denna tid färdades mängder av katolska resenärer som, med pilgrimsstav i hand, skeppades över från Venedig till ett främmande land. Ett flertal av dessa pilgrimer skrev ner sina intryck av Jerusalem.

Denna presentation syftar till att ge en överblick över Jerusalems urbana miljö vid denna period utifrån dess fysiska utseende, infrastruktur, och administration. Detta kommer sedan att kontrasteras mot hur europeiska pilgrimer uppfattade staden, med dess invånare och heliga platser.

Den mentala urbaniseringen av Skandinavien

Som titeln antyder är jag inspirerad av mentalitetshistoria och en utgångspunkt för mig är att städer konstrueras både materiellt och mentalt. Jag kommer att prata om hur medeltida författare som Snorre Sturlasson, Saxo Grammaticus, Adam av Bremen, med flera, förstod städer och deras funktioner. I de här medeltida narrativen om städer så är det några temata som jag lyfter fram, exempelvis hur städer skapar ordning och hur städer relaterar till plats och rumslighet.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Karl Lysén, Stockholms universitet
  • Michael Otto, Uppsala universitet
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor