25 april 2023 kl. 13.00-15.00

Kyrkan och människorna i Norden medeltida städer 1000—1500-talet

Du är välkommen till ett textseminarium om Kyrkan och människorna i Nordens medeltida städer. Föreläsare är Gabriela Bjarne Larsson, Stockholms universitet.

Innehåll

Gabriela håller ett textseminarium om Kyrkan och människorna i Nordens medeltida städer (1000—1500).

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning

Medverkande

  • Gabriela Bjarne Larsson, Stockholms universitet

Texten kan rekvireras av professor Heiko Droste en vecka före seminariet. Kontakta SKHI.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor