7 november 2023 kl. 13.00-15.00

Kvantitativ urbanhistoria

Du är välkommen till ett forskarseminarium om Fastighetspris- och hyresindex i Stockholm och Göteborg i ett långt perspektiv samt Kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige. Dagens föreläsare är Gustav Ingman, Klas Ericsson och Monir Bounadi.

Innehåll

Fastighetspris- och hyresindex i Stockholm och Göteborg i ett långt perspektiv

Mer information publiceras under hösten.

Kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige

Detta projekt belyser kvinnornas agens i processen som ledde fram till det demokratiska genombrottet i Sverige. Fokus ligger på den kvinnliga rösträttsrörelsens aktiva period mellan 1902 och 1921 då Sverige genomgick flera politiska förändringar. Projektet använder kvantitativa metoder för utvärdera konkurrerande förklaringsmodeller för att förstå vilka som engagerade sig i rösträttskampen samt vad det hade för konsekvenser för det politiska livet och kvinnornas position under 1920- och 1930-talet.

En stor mängd databaser byggs upp för detta ändamål: valdata från kommunalvalen i Sverige 1919 — med historiskt unik information om fullmaktsröstning — tillsammans med en karta över Sveriges kommuner enligt indelningen 1919; en geokodad databas över Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) från 1902 till 1920; transkribering av namninsamling för kvinnans politiska rösträtt 1913-1914 som skapats tillsammans med Riksarkivet i ett medborgarforskningsprojekt.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Gustav Ingman, Stockholms universitet
  • Klas Ericsson, Stockholms universitet
  • Monir Bounadi, Stockholms universitet
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor