16 januari 2024 kl. 13.00-15.00

Klass, stånd och välfärd i den tidigmoderna staden

Du är välkommen till ett forskarseminarium om Klass och stånd i 1700-talets Malmö samt om Stockholms barnhus. Dagens föreläsare är Lars Edgren och Malin Arvidsson.

Innehåll

Mer information publiceras under hösten.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Lars Edgren, Lunds universitet
  • Malin Arvidsson, Linköpings universitet
  • Lisa Öberg, Stockholms universitet
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor