16 januari 2024 kl. 13.00-15.00

Klass, stånd och välfärd i den tidigmoderna staden

Du är välkommen till ett forskarseminarium om Klass och stånd i 1700-talets Malmö samt om Stockholms barnhus. Dagens föreläsare är Lars Edgren, Malin Arvidsson och Lisa Öberg.

Innehåll

Lars Edgren presenterar sin forskning om social ordning, klass och stånd i 1700-talets Malmö.

Malin Arvidsson och Lisa Öberg presenterar sin forskning om Barnhuset i Stockholm.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Lars Edgren, professor i historia, Lunds universitet
  • Malin Arvidsson, universitetslektor i historia, Linköpings universitet
  • Lisa Öberg, docent i historia, Södertörns högskola
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor