27 oktober 2022 kl. 09.00-11.00

Frukostseminarium: Till Stockholm inkomna personer, 1745-1768

Esa Ruotsalainen gör en presentation av ett projekt om de 14.000 personer som omnämns i Politie- och Commercie tidningar som inresande personer till Stockholm. Tobias Osvald, håller en presentation av Stockholms sena 1700- och tidiga 1800-tal präglades av demografisk och ekonomisk stagnation

Innehåll

Esa undersöker vem som besökte staden Stockholm i mitten av 1700-talet. Stockholmstidningen publicerade varje vecka namn, yrke och boendeort av de ståndspersoner som hälsade på staden under en kortare tid så att stadens medborgare kunde veta vem som befann sig i staden och var denna person kunde anträffas. Denna information har för åren 1745–1768 förvandlats till en databas som tillåter statistiska undersökningar om gäster, boenden (hotell), men även var gästerna bodde i stan. Denna forskning ger en bra bild över rörligheten i Stockholm, kontakter med landsbygden, officiell och inofficiell hotellverksamhet med mera.

Tobias Osvald, Uppsala, håller en presentation av Stockholms sena 1700- och tidiga 1800-tal präglades av demografisk och ekonomisk stagnation. Under perioden genomgick vardagslivet i staden stora förändringar. Detta framkommer i mötet mellan Stockholms invånare och polisbetjäningen som tillhörde Kungliga Poliskammaren. I sin avhandling Stadens gränsplatser: Kungliga Poliskammaren och vardagens omstridda rum i Stockholm, 1776–1835 ger historikern Tobias Osvald en inblick i vardagens polisiära praktiker och ett på många sätt omstritt stadsrum.

Vi bjuder på en macka och kaffe

Målgrupp

Forskare, stadshistoriker med flera

Medverkande

  • Esa Ruotsalainen, Helsingfors universitet
  • Heko Droste, SKHI
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor