29 september 2022 kl. 09.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Frukostseminarium: Forskning om gåvor och stiftelser i senmedeltida Stockholm

Piotr Kołodziejczak, Torun Universitet, presenterar "Pious gifts in medieval Stockholm in the context of Baltic towns, c. 1315–1520".

Innehåll

Piotr kommer att presentera sin pågående forskning om fromma gåvor och stiftelser i senmedeltida Stockholm. Att donera pengar till kyrkor och kloster var en gängse praxis bland borgerskapet. Denna praxis har inte undersökts för Stockholms del mera ingående än. En viktig fråga är därför om denna fromma praxis skiljer sig från andra stora städer i Östersjöområdet såsom Danzig eller Lübeck.

Det finns också tid för en presentation av institutets nya medarbetare och kommande aktiviteter.

Vi bjuder på en macka och kaffe

Målgrupp

Forskare, stadshistoriker med flera

Medverkande

  • Piotr Kołodziejczak, Universitetet Torun
  • Heiko Droste, SKHI
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor