4 april 2023 kl. 13.00-15.00

Folkets park som politiskt mötesplats och HBTQI-rörelsens historia

Du är välkommen till ett seminarium om folkparkernas roll som politiska mötesplatser samt om HBTQI-rörelsens historia med särskilt fokus på Malmö. Dagens föreläsare är Johan Pries, Erik Jönsson, Pål Brunnström och Matilda Chowdhury.

Innehåll

Johan och Erik presenterar sitt projekt, ”Folkets parker, arbetarrörelsen, och kampen om stadsrummet 1890-1930”, där de bland annat har undersökt folkparkernas roll som politiska mötesplatser i en tid där politiska samlingar i det offentliga rummet var begränsat.

Pål och Matilda presenterar också sin bok ”Queera historier från Malmö” om HBTQI-rörelsens historia och om ett Malmö som länge varit dolt från historikeskrivningen.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Medverkande

  • Johan Pries, fil.dr, Lunds universitet
  • Erik Jönsson, fil.dr, Uppsala Universitet
  • Pål Brunnström, fil.dr, Malmö universitet
  • Matilda Chowdhury, fil.dr, Malmö universitet
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor