3 oktober 2022 kl. 15.00-17.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Du sköna nya urbana värld: Framväxten av en urban
identitet i högmedeltidens Europa

Peter Carelli presenterar sin forskning om framväxten av en urban identitet i högmedeltidens Europa, mellan år 1000 och 1300.

Innehåll

Denna period är medeltidens stora urbaniseringsperiod, där det både i Sverige och Europa grundas väldigt många städer som för det mesta fokuserar på fjärrhandel. I dessa städer bildas ett borgerskap som så småningom utvecklar en säregen kultur som visar sig med mera i föremål, byggnader och konst som arkeologerna de senaste årtiondena grävde fram i många europeiska länder. De ger en annorlunda bild av en urban identitet än det skriftliga källmaterialet som urbanhistorikerna jobbar med.

Centrum för Medeltidsstudier är arrangör och du deltar via Zoom.

Delta i seminariet (Zoom)

Målgrupp

Forskare, stadshistoriker med flera.

Medverkande

  • Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor