Publicerad 5 november 2021

Stockholms historia

Institutet har ett särskilt ansvar för Stockholmsområdets historia. Vi samarbetar i synnerhet med Stockholms stadsmuseum, Stockholmia - forskning och förlag, Stadsarkivet samt Centrum för Näringslivshistoria.

Tillfälliga Stockholmare - människor och möten under 600år

År 2017 utkom en antologi, utgiven av Anna Götlind och Marko Lamberg, historiska institutionen på Stockholms universitet. Boken samlar ett stort antal uppsatser om olika grupper som tillfälligt vistades i Stockholm. Tidsperspektivet sträcker sig från 1400-talet fram till i dag, och läsaren får möta alltifrån diplomater och identitetsbytare till internationella konferensdeltagare, gästarbetare och flyktingbarn.

Stockholm har precis som alla andra metropoler i Europas historia under alla år varit i stort behov av invandring från andra delar av Sverige så som utlandet. Olika sociala grupper spelade viktiga roller för stadens historia. I andra fall var dessa sociala grupper i behov av det skydd som en stor stad kan bjuda på. Många av dessa grupper stannade bara tillfälligt, på grund av en kris eller för att de var oönskade. Den kortvariga vistelsen kan se ut på många olika sätt, men ett har de tillfälliga stockholmarna gemensamt. De har fått möta en ny stad och dess invånare.

Hur har de uppfattat staden och hur har staden uppfattat och bemött dem?

Frågorna är tidlösa men också brännande aktuella i vår tids globala och mångkulturella värld där människors rörlighet är större än någonsin förr.

Tillfälliga Stockholmare, Stockholmia

Vetenskapsradion Historia – om tillfälliga stockholmare

Heiko Droste och Anna Götlind intervjuas om sina respektive bidrag i antologin. Du får lyssna till Tobias Svanelid som undersöker hur Stockholms alla tillfälliga besökare, dalkullor, turister, romer och utbytesstudenter påverkat staden - och hur staden påverkat besökarna.

Vetenskapsradion Historia om dalkullor och diplomater (Sveriges Radio)

Stockholms historia från 1250 och framåt

På webbplatsen orthistoria.se kan du läsa om stadens historia som grundande, utveckling, befolkning, näringsliv med mera.

Stockholms historia, ortshistoria.se

Seminarieserie för Stockholms stads ABM-personal och forskare

Vi diskuterar ny forskning om Stockholms historia eller andra frågor i syfte att främja idéutveckling och samverkan med minnesinstitutioner.

Stockholm skriver historia

Läs vidare

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor