Publicerad 2 juni 2021

Pandemi - en tid för eftertanke

Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet påverkas precis som allt annat av pandemin. Samtidigt är de prioriteringar som pandemin tvingar oss till välkomna.

  • Vi har varit tvungna att ställa in samtliga planerade workshops, konferenser och frukostseminarium. Vi planerar att genomföra dem år 2021.
  • Undervisningen – i synnerhet våra Stockholmskurser – har förlagts till nätet. Det går, även om seminarier på plats är betydligt mer tillfredsställande. Samtalet om staden, precis som all vetenskaplig debatt, mår bra av fysiska möten.
  • Pandemin, med dess fysiska distansering, ger starka belägg för att det så kallade (och allt för ofta ringaktade) sociala gör skillnad. Vi återkommer därför med fysiska möten – kurser, konferenser och seminarier – så snart det är möjligt.

Tid för prioriteringar

Samtidigt är de prioriteringar som pandemin tvingar oss till välkomna. Det finns alltid anledning att se över en verksamhet som följer rutiner. För Stads- och kommunhistoriska institutets del belyser pandemin den centrala frågan, vad som egentligen är kärnan i det kommunala, vad som är urbanitet i en svensk kontext. Där ligger institutets framtida uppgifter. Vi har på senare år försökt närma oss denna stora och rätt så otympliga fråga från olika håll. Vi har haft en rad workshopar om begreppet urbanitet, stadsmuseernas roll, vilken roll stadshistoria har idag och om välfärdsstäder.

Vi ska fortsätta denna diskussion och vi vill göra det i ett långt historiskt perspektiv på städer och kommuner. Sverige har ett kommunalt självstyre som bygger på att kommunen i samarbete med regionen ansvarar för väsentliga delar av den sociala infrastrukturen. I detta ansvar ingår en kommunal beskattningsrätt som utmärker svenska kommuner i ett internationellt perspektiv.

Pandemin har visat på flera allvarliga problem med denna konstruktion, inte minst då kommunerna trots sin beskattningsrätt är beroende av permanenta och växande statliga bidrag samt en omfördelning kommunerna emellan. I synnerhet det senare skapar konflikter och föranleder nya diskussioner om kommunsammanläggningar. Om lösningen finns här är oklart.

Kommunernas framtid

Pandemin tvingar oss till att fundera över kommunernas framtid. Det påverkar i sin tur Stads- och kommunhistoriska institutets framtid. Vi vill undersöka kommunernas historia för att närmare förstå den säregna svenska kommunen av idag.

  • Finns det en specifik svensk urbanitet?
  • Måste kommunernas starka ställning inom samhällsekonomin förklaras med denna specifikt svenska urbanitet, som bygger på en historiskt väl utvecklat lokal organisation kring tinget och på sockennivå?
  • Vilken roll spelar kommunernas historia för medborgarna idag som identifikation?
    Vi ska fokusera än mer på dessa frågor framöver. Delta gärna i debatten, kom till våra seminarier och workshopar. Vi behöver bredda debatten – även mellan disciplinerna. Stads- och kommunhistoria rör många humanistiska och socialvetenskapliga ämnen. Den gör skillnad.

En längre text med funderingar utifrån tidigare workshoppar kommer att publiceras.

Kontakta SKHI