Publicerad 28 september 2021

Masteruppsatser i urbanhistoria - call for papers

Stads-och kommunhistoriska institutet bjuder in masterstudenter i Sverige till en workshop vid Stockholms universitet. Vi vänder oss till dig som håller på eller nyligen har skrivit en uppsats i ämnet urban/stadshistoria.

Forum för kunskapsutbyte

Målet med denna workshop är att skapa möjligheten för masterstudenter att komma i kontakt med kollegor som har snarlika intressen. Vi vill också skapa ett nätverk för unga urbanhistoriker som är intresserade av den historiska staden som ämne och som funderar att fortsätta forska om den historiska staden. Med workshoppen vill vi skapa ett avslappnat forum där studenter kan inspirera och utbyta kunskap med varandra, men också diskutera svårigheter och utmaningar inom ämnet.

Tid, plats och kostnad

13-14 januari 2022 i Gula Villan vid Stockholms universitet.

SKHI finansierar deltagarnas eventuella resa till och från Stockholm, måltider samt en hotellnatt i Stockholm. Mer information kommer att skickas till deltagarna direkt via e-post.

Medverkande

  • Francesca Corvo, amanuens vid Stockholms universitet
  • Heiko Droste, professor vid Stads-och kommunhistoriska institutet

Intresseanmälan och PM (Call for papers)

Stads- och kommunhistoriska institutet (SKHI) är intresserad av olika typer av urbanhistoria. Det gäller uppsatser som rör den historiska staden, dess befolkning, politik, kultur eller andra urbanhistoriska ämnen.

Skicka ett kort PM (500-1000 tecken) om din uppsats senast den 17 oktober 2021. I detta PM får du gärna kort beskriva vad ditt aktuella forskningsintresse innefattar, men också hur det förhåller sig till urban/stadshistoria.

Röd asterisk (*) är obligatoriskt fält i nedan formulär. Här kan du också bifoga din uppsats som ett PDF-dokument.Skicka med ditt kortfattade PM som ett PDF-dokument i din intresseanmälan.
Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste