14 januari 2019

Ligaturtecknen

Ligatur (av latinets ligatura) är ett tecken bildat genom sammanskrivning av två eller fler tecken. Ligaturer kan förekomma både i handskriven och typografisk text.

Ett tecken som ingår i det tyska språket, men även förekommer i många äldre texter skrivna på svenska är ß. Det är en sammanskrivning av bokstäverna s och z.

I de skandinaviska språken är annars ligaturer av olika vokaler vanligt förekommande. De betraktas dock oftast inte längre som ligaturer, till exempel:

  • æ (ae)
  • ø (oe)
  • œ (oe)

med flera.

Ligaturtecken

ß skrivs på många olika sätt och förekommer för det mesta som sista bokstav i olika ord.

Källa: Wikipedia

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!