Lokalt självstyre och gestaltad livsmiljö - ny termin, 27 maj 2021.

Rurban Planning Talks 2020 diskuterar de olika förutsättningar som lokalt självstyre ger för planering och konkret förändring av den gestaltade livsmiljön. Målsättningen är att synliggöra hur olika geografiska sammanhang i gränssnittet mellan landsbygd och stad kan stärka förutsättningar för en inkluderande, rättvis och hållbar samhällsutveckling.

Det lokala självstyret har historiskt haft olika uppdrag och befogenheter. I och med 1960- och 70-talets kommunreform ersattes de äldre administrativa enheterna för tillverkning och konsumtion i städer och landsbygder med dagens 290 kommunblock. Kommunerna har därefter haft likartade uppdrag, varför uppdelningen mellan stad och land som olika urbana och rurala kulturella och ekonomiska logiker allt mer suddats ut. Dagens kommuner har ett tydligt samband med industrialiseringen av de svenska naturresurserna och framväxten av den svenska välfärdsstaten.

Men, under de senaste decennierna har den svenska ekonomin och det svenska samhället blivit mer internationell, avreglerad och postindustriell. Koncentration av kapitalflöden, infrastruktur och marknadernas lokaliseringar har stort inflytande på statens och kommunernas möjligheter att distribuera resurser, garantera en likvärdig tillgång till service och infrastruktur och driva omställning till en hållbar utveckling. Landsbygder, tätorter, kommuner och regioner får beroende på sitt geografiska läge därmed olika förutsättningar att hantera samhällsförändringar och konkret förändra den fysiska miljön.

Workshopen äger rum i Mariestad. Sex presentationer och arbetsgrupper belyser olika svar på vår fråga, för mer information se hemsidan.

Workshopen ställdes in pga Corona, men kommer arrangeras på Zoom den 27 maj 2021.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!