Välfärdsstadens urbana arv och planerade framtid

Stadshistorisk dag i Stockholm, 11 september 2020.

I april 2018 arrangerade Stads- och kommunhistoriska institutet workshopen ”Välfärdsstaden - vart är du på väg?” I september 2020 följer vi upp med workshopen: ”Välfärdsstadens urbana arv och planerade framtid.” Syftet är att försöka åstadkomma långsiktiga och tvärdisciplinära samarbeten och diskussioner om de urbana arv som välfärdstäderna lämnat, hur arvet förvaltas samt omdefinieras för samtida och framtida behov.

Parkeringshuset ”Detektiven” i centrala Linköping, ritat av Acking & Wedel arkitektkontor samt fasadförändring/träparti från 2002, av konstnär Yassin Al-Zamili.

Mer information och call for papers. Skicka gärna ett förslag på ett föredrag på 15-20 minuter fram till den 3 maj 2020, till Christian.Bjork@historia.su.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!