Urbanitet i periferin - Nordens städer i ett komparativt perspektiv

År 2019 fyller stads- och kommunhistoriska institutet 100 år. Med anledning av detta jubileum organiserar institutet en internationell konferens som vi hälsar dig mycket välkommen till!

Anmälan

Information in English: Urbanity in the Periphery

International Conference on Nordic Town History, Stockholm, August 28-30, 2019.

Urbanity in the Periphery - Nordic Town History in Comparative Perspective

Syftet med konferensen är å ena sidan att diskutera stadshistoria i ett komparativt och internationellt perspektiv. Å andra sidan vill vi församla stadshistoriker från olika nordiska länder för att skapa ett bättre samarbete, för att lyfta stadshistorien och inte minst för att diskutera bättre möjligheter att publicera stadshistorisk forskning.

Ytterligare information om själva konferensen kommer att publiceras på dena webbplats i början av 2019.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!