Svenska städers rurbanitet

Call for papers för en workshop kring Svenska städers rurbanitet i ett historiskt perspektiv.

Eskilstuna

Svenska städer och kommuner präglas idag av en samhällsutveckling där gränsen mellan stad och land, mellan det urbana och det rurala, suddas ut. Utvecklingen kallas för rurbanisering och har börjat uppmärksammas i många länder.

Se bifogad call for papers om denna workshop som kommer att äga rum i Stockholm den 15 maj 2020. Vi vill ha era förslag för korta föredrag till den 31 januari 2020.

Call for papers.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!