Stadsutveckling

Seminariet kommer gästas av två ekonomhistoriker, Kerstin Enflo och Pär Wikman, som kommer presentera sin forskning om stadsplanering och stadsutveckling.

Kerstin Enflo pratar om: Vad styr långsiktig regional tillväxt: naturliga förutsättningar eller medvetna satsningar?”

En presentation av historiska infrastrukturinvesteringar och deras långsiktiga effekter, med särskilt fokus på stadsgrundningar och järnvägar i Sverige.

Pär Wikman pratar om: Christalliseringen av Sverige – Politik, planering och centralorter 1947–1962.

På 1950-talet utvecklades en vision om kommunernas framtida funktioner för samhället. Den byggde på Walter Christallers centralortsteori samt kulturgeografernas auktoritet i planeringsfrågor. Presentationen kommer att diskutera hur kulturgeografin började orientera sig emot samhällsplaneringen och hur ämnet etablerades som en planeringsvetenskap.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!