11 februari 2019

Stadshistoriska nämnden

Verksamheten och utvecklingen granskas av en särskild nämnd, stadshistoriska nämnden. Nämnden har sju ledamöter. Av dessa nomineras samtliga för en tid på tre år.

Fördelningen av antal ledamöter i nämnden sker enligt följande:

  • fyra ledamöter fördelas av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting,
  • två ledamöter fördelas av Stadshistoriska samfundet,
  • en ledamot fördelas av Stockholms universitet.

Nämndens medlemmar

Ordförande

Ingemar Josefsson, före detta borgarråd

Vice ordförande

Björn Kullander, Sveriges Kommuner och Landsting

Övriga medlemmar

Barbro Blehr, Vice-Dekanus Humanistiska fakulteten, professor i etnologi, Stockholms universitet

Margareta Björk, 1:e vice ordförande i Stockholms stads kommunfullmäktige

Annika Björklund, Filosofie doktor, Riksarkivet

Eva Moberg, Socialdemokraterna, Göteborg

Klas Nyberg, Professor, Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!