10 mars 2020

En jubilar tackar

År 2019 fyllde Stads- och kommunhistoriska institutet 100 år. Det var anledning till att fundera kring institutets historia och framtid. Institutet har gett ut ett häfte med flera bidrag:

Städer & Kommuner - ett institut firar 100 år.

Titelbild

Titelbild

Häftet innehåller korta bidrag från institutets tre huvudmän, det är Anders Knape för SKR, Cecilia Brinck för Stockholms stad, Astrid Söderbergh Widding för Stockholms universitet, samt Anita Lundin för Stockholms läns hembygdsförbund, Lars Nilsson och Heiko Droste för institutets del.

Alla delar kan laddas ner på den här sidan. Häftet kan även beställas för 100 kronor.

Anders Knape, Sveriges Kommuner och Regioner: Städer, kommuner och landsting - i mötet mellan historien och framtiden

Cecilia Brinck, Stockholms stad: Hur kan dagens Stockholm dra nytta av sin historia?

Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet: Stockholms universitet i huvudstaden - ett stadshistoriskt samverkansexempel

Heiko Droste, Stads- och kommunhistoriska institutet: Städer i våra hjärtan

Anita Lundin, Stockholms läns hembygdsförbund: Några funderingar utifrån hembygdsrörelsens uppdrag

Lars Nilsson, Stads- och kommunhistoriska institutet: Stads- och kommunhistoriska institutet hundra år.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!