Stads- och kommunhistoriska institutet

Stadshistoriska institutets verksamhet är bred. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och driver egen forskning. Vi samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom landet, arrangerar seminarier och workshops samt ger ut publikationer.

Evenemang

Genvägar

Skövde torg.

Ortshistoria.se är ett internetbaserat historiskt uppslagsverk över svenska städer, kommuner och tätorter. Här finns uppgifter om varje svensk stad, och om det svenska stadsväsendet i dess helhet.

GBG2

Workshop om välfärdsstadens historia och framtid. Stockholms universitet 24 april 2019.