31 oktober 2018

Forskning om Sveriges städer och kommuner

Institutets viktigaste uppgift är att främja forskning om Sveriges städer och kommuner. Våra workshops och seminarier ska presentera aktuell forskning som pågår. Vår egen forskning gäller i synnerhet den förmoderna stadshistorien.

Torget framför Göteborgs centralstation.

Torget framför Göteborgs centralstation.

Svenska historiker har för det mesta undersökt enskilda städer och kommuner. För att svara på frågor efter städernas betydelse för samhällsomvandlingen och en säregen svensk urbanitet – en svensk stadskultur – behöver vi sätta denna forskning i större perspektiv. Komparation mellan olika städer, lokalt, regionalt och internationellt är viktig för att svara på frågor efter städernas betydelse, historiskt och aktuellt.

Vad är:

  • svenska städers egenart,
  • vilken roll har städer och kommuner för samhällsomvandlingen,
  • och för individen?

Komparativa studier – internationella samarbeten

Institutets främsta uppgift för att lyfta stadshistoriska frågor och deras aktualitet är att skapa nätverk och samarbeten, både nationellt och internationellt. Till det kommer ett intresse för det komplicerade förhållandet mellan stad och land, det urbana och rurala.

Våra internationella samarbeten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!