Stads- och kommunhistoriska institutet

Stadshistoriska institutets verksamhet är bred. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och driver egen forskning. Vi samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom landet, arrangerar seminarier och workshops samt ger ut publikationer.

Evenemang

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Genvägar

Skövde torg.

Ortshistoria.se är ett internetbaserat historiskt uppslagsverk över svenska städer, kommuner och tätorter. Här finns uppgifter om varje svensk stad, och om det svenska stadsväsendet i dess helhet.

International Conference in Stockholm arranged by the Institute of Urban History
to mark its 100th anniversary.