Stads- och kommunhistoriska institutet

Stadshistoriska institutets verksamhet är bred. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och driver egen forskning. Vi samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom landet, arrangerar seminarier och workshops samt ger ut publikationer.

Genvägar

1971 introducerades dagens enhetliga kommuner, deras antal reducerades genom omfattande sammanläggningar till dagens 290. Det är dags att diskutera denna reform och kommunernas uppgifter och möjligheter.