Stads- och kommunhistoriska institutet

Stadshistoriska institutets verksamhet är bred. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och driver egen forskning. Vi samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom landet, arrangerar seminarier och workshops samt ger ut publikationer.

https://www.facebook.com/StoKHInstitut - @StoKHInstitut på Twitter

Evenemang

Genvägar

1971 introducerades dagens enhetliga kommuner, deras antal reducerades genom omfattande sammanläggningar till dagens 290. Det är dags att diskutera denna reform och kommunernas uppgifter och möjligheter.

Pandemin har påverkat oss precis som alla andra. Vår verksamhet har delvis flyttats till nätet - eller skjutits framåt till 2021. Här hittar du några eftertankar utifrån situationen.