Stads- och kommunhistoriska institutet

Stadshistoriska institutets verksamhet är bred. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och driver egen forskning. Vi samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom landet, arrangerar seminarier och workshops samt ger ut publikationer.

Evenemang

Genvägar

The urban history of the North needs transnational and transdisciplinary approaches. In order to strengthen research on the Nordic countries' urban history, we need a network of all urban historians, that is scholars with an interest in urban history.

Stads- och kommunhistoriska institutet fyller 100 år. Det var anledning till att ge ut ett häfte med korta texter om institutets uppdrag, huvudmän och historia.